Παραδοτέα

Στο πλαίσιο του έργου, παράχθηκε μια σειρά από Παραδοτέα. Δείτε αναλυτικά και αποκτήστε πρόσβαση στα παραδοτέα του reclaim, από την παρακάτω λίστα.

 

Τεχνικά Παραδοτέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       την Εξόρυξη Αποβλήτων, την επεξεργασία και τις δοκιμές εμπλουτισμού (Δράση Β6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικό Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

 

 

 

 

Ετήσιες Αναφορές