Δ. Δαμίγος

Μέλος της ομάδας LIFE Reclaim, Σχολή Μηχανικών Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών, ΕΜΠ