Σ. Στασινός

Μέλος της ομάδας LIFE Reclaim, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.