Ζ. Γαϊτανάρου

Μέλος της ομάδας LIFE Reclaim, ENVECO Α.Ε.