Α. Μπενάρδος

Μέλος της ομάδας LIFE Reclaim, Σχολή Μηχανικών Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών, ΕΜΠ