Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο