Στο συνέδριο συμμετείχαν 21 ομιλητές, ειδικοί σε θέματα εξόρυξης και διαχείρισης αποβλήτων

Go to link